PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

3/24/2024 1:03:27 AM

title
GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
✍️Đầy đủ tất cả các phân hệ quản trị doanh nghiệp
✍️Liên kết thông tin, dữ liệu liên phòng ban
✍️Tự động hóa quy trình sản xuất, tính toán giá thành, định mức nguyên vật liệu
Là giải pháp ERP dành cho doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, chúng tôi thiết kế phần mềm lưu trữ tập trung các cơ sở dữ liệu và nguồn lực để tự động hóa và tối ưu khâu quản lý và kế toán quản trị, Giải pháp đặc biệt hiệu quả với doanh nghiệp


Techlive thiết kế phần mềm đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản trị tổng thể cơ bản của mọi doanh nghiệp sản xuất, giúp liên kết các quy trình trọng yếu tạo thành các tác nghiệp khép kín, tự động hóa các khâu trung gian.
Quản lý sản xuất
Thiết lập BOM - công đoạn, lập lệnh, tính toán nhu cầu vật tư, giám sát quá trình, kiểm soát chi phí, tính giá thành và lên lịch biểu cho máy móc và tổ đội sản xuất
Quản lý phân phối
Quản trị toàn diện hoạt động bán hàng (bán buôn và bán lẻ), từ khâu lập kế hoạch, thiết lập chính sách bán hàng đến tự động hóa quy trình bán hàng
Quản lý mua - cung ứng
Lưu trữ thông tin nhà cung cấp, thiết lập chính sách mua hàng, tự động hóa quy trình mua hàng từ đơn mua đến nhập hàng, thanh toán và theo dõi công nợ
Quản lý khách hàng (CRM)
Lưu trữ, tạo nhóm và phân loại khách hàng dựa trên tiêu chí, ghi nhận lịch sử giao tiếp, lên kế hoạch làm việc với khách hàng và kiểm soát tiến độ hoàn thành
Quản lý tài chính
Trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, thực hiện các hoạt động kế toán quản trị, quản lý tài sản - quỹ, quản lý dòng tiền
Quản lý kho
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tồn kho, thiết lập tồn kho tối đa/tối thiểu, dự phòng tồn kho theo đơn bán - lệnh sản xuất, quản lý theo lô và vị trí
Quản lý nhân sự
Quản lý thông tin nhân sự, hỗ trợ đa dạng và linh hoạt việc tính lương, tự động hóa quy trình nhân sự: ứng viên - người lao động - điều chuyển - nghỉ việc
Hệ thống phân tích
Hệ thống báo cáo động - tùy biến tương tự như Excel Pivot giúp nắm bắt tình hình doanh nghiệp theo thời gian thực để đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng
Giao việc - Trao đổi nội bộ
Hỗ trợ nhà quản lý thực hiện giao việc và kiểm soát công việc của nhân viên, hỗ trợ giao tiếp nội bộ, tạo thảo luận trao đổi dễ dàng ngay trên phần mềm